ΔΕΠ-Υ και Μυστικά για μια ήσυχη τάξη

Διάβασμα και συγκέντρωση:
Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες που σχετίζονται με την εκτέλεση εντολών, την συνέπεια, το προγραμματισμό και την οργάνωση. 

  Χωρίστε την άσκηση σε μικρότερα κομμάτια 
  Χρησιμοποιήστε παραδείγματα
  Μιλήστε για τη διαχείρηση χρόνου


Συμπεριφορά:
Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ είναι συνήθως παρορμητικοί, υπερκινητικοί και η προσοχή τους διασπάται εύκολα.

  Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα για να κατευθύνετε το ενδιαφέρον του παιδιού.
  Χρησιμοποιήστε μικρά διαλείμματα πριν από κάθε μάθημα ή άσκηση.
  Να είστε ακριβείς σε αυτό που θέλετε να κάνουν.


Κοινωνική Αλληλεπίδραση:
Οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ παρουσιάζουν δυσκολία στη συναναστραφή με τους συμμαθητές τους. Δεν υιοθετούν κατάλληλη συμπεριφορά και συχνά απομακρύνουν τα υπόλοιπα παιδιά.

  Χρησιμοποιείστε το παιχνίδι ρόλων για να εξηγήσετε μια επιθυμητή συμπεριφορά.
  Δημιουργήστε κατάλληλες ευκαιρίες που ευνοούν την κοινωνικοποίηση.
  Χρησιμοποιείστε θετική ενίσχυση.