Διαδικτυακές Συνεδρίες Λογοθεραπείας

Η διαδικτυακή λογοθεραπεία έχει εγκριθεί από την American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) ως κατάλληλη μέθοδος θεραπείας από το 2005. Με τη χρήση βιντεοκλήσης από προγράμματα/εφαρμογές του internet, πραγματοποιούνται συνεδρίες λογοθεραπείας κατάλληλα διαμορφωμένες στις ανάγκες των παιδιών. Οι θεραπείες εμπεριέχουν διαδικτυακές δραστηριότητες και παιχνίδια λογοθεραπείας, στα οποία συμμετέχει το παιδί υπό την καθοδήγηση του θεραπευτή. Ορισμένες φορές, ιδιαίτερα τις πρώτες φορές, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού είναι απαραίτητη η παρουσία γονέα.

Διαδικτυακά μαθήματα λογοθεραπείας για παιδιά με δυσκολία:

 • άρθρωσης
 • φωνολογίας
 • ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • έκφρασης προφορικού λόγου
 • έκφρασης γραπτού λόγου
 • στοματική δυσπραξία/απραξία λόγου
 • περιορισμένο λεξιλόγιο
 • μαθησιακές δυσκολίες

Oφέλη των συνεδριών μέσω διαδικτύου:

 • προστασία μελών οικογένειας σε ευπαθής ομάδες
 • εξοικονόμηση χρόνου
 • εξοικονόμηση κόστους (έξοδα μετακίνησης)
 • ευελιξία (εξυπηρέτηση ατόμων σε όποια περιοχή κι αν βρίσκονται)

Η πρώτη συνάντηση, που αφορά την αξιολόγηση, διαμορφώνεται ανάλογα τις υπάρχουσες συνθήκες. Εν συνεχεία, καθορίζουμε το πρόγραμμα μαθημάτων μέσω διαδικτύου όπου απαιτούνται ένας υπολογιστής με κάμερα, μικρόφωνο και σύνδεση στο internet.