Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης της ομιλίας;

0-6 μηνών

 • παράγει ήχους ευχαρίστησης
 • μιμείται ήχους
 • αντιδρά στους ήχους και γυρίζει το κεφάλι του
 • αναγνωρίζει φωνές και γελάει όταν του μιλάνε
 • χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
 • χρησιμοποιεί χειρονομίες για να δείξει αυτό που θέλει
 • η φωνή του παρουσιάζει ποικιλία στο ύψος και στην ένταση

7-12 μηνών

 • καταλαβαίνει το ναι / όχι
 • ακούει όταν του μιλάνε
 • ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • μιμείται περισσότερους ήχους
 • το «βάβισμα» (π.χ. βα-βα, μπα) μετατρέπεται σιγά σιγά σε ομιλία
 • παράγει τις πρώτες 1-3 λέξεις
 • χρησιμοποιεί κυρίως ουσιαστικά
 • αναγνωρίζει οικεία για εκείνο αντικείμενα π.χ. παπούτσι, χυμός
 • καταλαβαίνει τις απλές εντολές π.χ. δώσε μου…

13-18 μηνών

 • παράγει 3-20 λέξεις ή και περισσότερες
 • χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)
 • παράγει κάποια σύμφωνα
 • χρησιμοποιεί χειρονομίες και ομιλία μαζί
 • ακολουθεί απλές εντολές
 • ζητά τα περισσότερα αντικείμενα που επιθυμεί

19-24 μηνών

 • χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά
 • η ομιλία του αρχίζει να γίνεται κατανοητή σε τρίτα πρόσωπα
 • παράγει 50-100 λέξεις ή και περισσότερες
 • καταλαβαίνει πάνω από 300 λέξεις
 • αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα
 • χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτός)
 • απαντά στην ερώτηση “τι είναι αυτό;”
 • ονομάζει πέντε μέρη του σώματος
 • ονομάζει κάποια οικεία αντικείμενα
 • καταλαβαίνει και ακολουθεί εντολές με δύο μέρη π.χ. πάρε την κούκλα και χτένισέ την
 • ακούει ιστορίες και διασκεδάζει

2-3 ετών

 • η ομιλία του είναι περισσότερο κατανοητή από τρίτα πρόσωπα
 • παράγει 50-250 λέξεις ή περισσότερες (ραγδαία ανάπτυξη αυτήν την περίοδο)
 • καταλαβαίνει 500-900 λέξεις
 • χρησιμοποιεί προτάσεις με 3-4 λέξεις (Υποκείμενο - Ρήμα - Αντικείμενο)
 • χρησιμοποιεί μερικά άρθρα, προθέσεις, αντωνυμίες
 • κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη
 • παραλείπει ή αντικαθιστά κάποια φωνήματα όταν μιλάει
 • κάνει ερωτήσεις χρησιμοποιώντας 1 ή 2 λέξεις
 • ζητά αντικείμενα με το όνομα τους
 • δείχνει εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τες
 • ονομάζει διάφορα μέρη του σώματος
 • εκφράζει την ανάγκη του να πάει τουαλέτα
 • απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • διασκεδάζει με ιστορίες και τραγούδια
 • μιλάει δυνατά

3-4 χρονών

 • η ομιλία του είναι αντιληπτή κατά 80%
 • παράγει 800 -1500 λέξεις
 • καταλαβαίνει 1200 – 2000 λέξεις
 • χρησιμοποιεί προτάσεις με 4-6 λέξεις
 • χρησιμοποιεί σωστά τον πληθυντικό αριθμό, αντωνυμίες, χρόνους ρημάτων
 • βελτιώνει τα συντακτικά και γραμματικά λάθη
 • ρωτά και απαντά σε απλές ερωτήσεις - ποιος, πού, τι, γιατί
 • συμμετέχει σε συζητήσεις
 • εκφράζει τα συναισθήματά του με ομιλία
 • ψιθυρίζει
 • ακολουθεί σύνθετες εντολές (2-3 μέρη)
 • καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες
 • αντιλαμβάνεται τις έννοιες παρελθόν και μέλλον
 • καταλαβαίνει τη χρήση/λειτουργία των αντικειμένων

4-5 χρονών

 • παράγει 900 – 2000 λέξεις
 • καταλαβαίνει πάνω από 2800 λέξεις
 • παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια
 • χρησιμοποιεί προτάσεις με 4 -8 λέξεις
 • χρησιμοποιεί σωστά γραμματικές προτάσεις
 • ακούει μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • περιγράφει την μέρα του στο σχολείο, στην παιδική χαρά
 • αναμεταδίδει ακριβώς μια ιστορία
 • καταλαβαίνει τους αριθμούς μέχρι το 3
 • μετράει μηχανικά ως το 10
 • καταλαβαίνει τις έννοιες του χώρου
 • ρωτά για τη σημασία των λέξεων

5-6 χρόνων

 • επικοινωνεί εύκολα με παιδιά και ενήλικες
 • αυξάνει συνεχώς το λεξιλόγιο του
 • καταλαβαίνει περίπου 12.000 λέξεις
 • χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες
 • συμμετέχει σε διαλόγους και ανταλλάσσει πληροφορίες
 • χρησιμοποιεί κλίσεις και χρόνους ρημάτων  (αόριστος, μέλλοντας)
 • χρησιμοποιεί συνδέσμους
 • ονομάζει χρώματα, σχήματα
 • ονομάζει τις μέρες της εβδομάδας
 • μετράει αυτοματοποιημένα μέχρι το 30
 • εκτελεί σύνθετες εντολές με 3 σκέλη
 • συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και ακολουθεί τις οδηγίες
 • τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιήματα

6-7 χρονών

 • κατανοεί περίπου 20.000 λέξεις
 • χρησιμοποιεί πιο σύνθετες περιγραφές
 • χρησιμοποιεί την παθητική φωνή
 • ονομάζει γράμματα, αριθμούς και νομίσματα
 • κατανοεί τις περισσότερες χρονικές έννοιες
 • κατανοεί το “δεξιά” και “αριστερά”