Δυσγραφία και η βοήθεια μέσα στην τάξη

Βοήθεια στην ταχύτητα της γραφής

 • Δίνουμε στον μαθητή παραπάνω χρόνο για να σημειώσει, να αντιγράψει και να γράψει κάτι.
 • Ενθαρρύνουμε να κρατάει σημειώσεις την ώρα του μαθήματος.
 • Επιτρέπουμε την ηχογράφηση των βασικών πληροφοριών των μαθημάτων ή τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για να γράφει.
 • Επιτρέπουμε στο μαθητή να ξεκινάει τη γραφή των ασκήσεων νωρίτερα.
 • Παρέχουμε χαρτί με όνομα, ημερομηνία, τίτλο κλπ., που έχουν ήδη συμπληρωθεί.


Καθοδήγηση για τις δυσκολίες

 •  Δίνουμε παραδείγματα για τις ασκήσεις.
 •  Βοηθάμε το μαθητή με διαλείμματα, ενδιάμεσα των ασκήσεων.
 •  Προσφέρουμε οδηγίες και εξηγούμε κάθε επόμενο βήμα της άσκησης.
 •  Αναθέτουμε στο παιδί να γίνει "Ανιχνευτής/ Εξερευνητής λαθών" και να τα ανακαλύψει. 

     
Τεχνικές της γραφής

 • Αφήνουμε στο μαθητή την επιλογή είτε να γράψει, είτε να πάρει εκτυπωμένες τις υποχρεώσεις του. 
 • Μπορεί να δοκιμάσει να γράψει με διαφορετικούς τύπους μολυβιών, για να μπορέσει να βρει τον ιδανικό για αυτόν. 
 • Ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιεί χαρτί μιλιμετρέ ή χαρτί με γραμμές στο πλάι του χαρτιού για  μαθηματικά προβλήματα. 
 • Παρέχουμε χαρτί με ανάγλυφες ή χρωματιστές γραμμές, για να βοηθήσουμε στον σχηματισμό των γραμμάτων και των κενών. 

 

Πηγή:https://www.understood.org/en