Πραγματολογικές Δεξιότητες στα παιδιά

H επικοινωνία με άλλους ανθρώπους προυποθέτει τη χρήση μιας μεγάλης γκάμας δεξιοτήτων από 3 βασικούς τομείς:

  • Κοινωνική αλληλεπίδραση (κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, όπως το πώς να είσαι ευγενικός)
  • Κοινωνική αντίληψη (κατανόηση των συναισθημάτων του εαυτού και των άλλων)
  • Πραγματολογικές δεξιότητες (λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις)


Οι πραγματολογικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για μια κοινωνική αλληλεπίδραση και συνήθως απαιτούν την ικανότητα κατανόησης και χρήσης των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

Έκφραση μιας ποικιλίας επικοινωνιακών λειτουργιών. Μπορεί το παιδί να επικοινωνήσει με διάφορους τρόπους; π.χ. κάνει ερωτήσεις, ανταλλάσσει στοιχεία, ή εκφράζει συναισθήματα;

Χρήση κατάλληλης συχνότητας επικοινωνίας. Χρησιμοποιεί το παιδί παρόμοιο αριθμό λεκτικών μηνυμάτων όπως και ο συνομίληκός του;

Δεξιότητες συζήτησης. Μπορεί το παιδί να ξεκινήσει συζήτηση, να διατηρήσει και να μεταφέρει τα θέματα, και να περιμένει στη σειρά του;

Δεξιότητες προσαρμογής βάσει της κοινωνικής κατάστασης. Μπορεί το παιδί να προσαρμόσει τον τρόπο επικοινωνίας με γνώμονα το ποιον απευθύνεται; π.χ. ενικός – πληθυντικός.

Δεξιότητες αφήγησης ιστορίας. Μπορεί το παιδί να εξιστορήσει γεγονότα και ιστορίες με συνοχή και λεπτομέρειες;

Μη λεκτική επικοινωνία.  Μπορεί το παιδί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του σώματος, χειρονομίες, εκφράσεις του προσώπου, και να έχει βλεμματική επαφή;

Γλωσσικές δεξιότητες. Μπορεί το παιδί να καταλάβει τη μεταφορική γλώσσα, αστεία, λέξεις με πολλαπλές σημασίες, και συμπεράσματα;

Είναι ωφέλιμο να παρατηρούμε τα παιδιά μας αλλά και να τα ακούμε. Με σωστή ενημέρωση και παρατήρηση μπορούμε να βοηθήσουμε την καθημερινότητά τους.

 

* Ένα παιδί που παρουσιάζει μειωμένες πραγματολογικές δεξιότητες συνήθως δεν κάνει σωστή χρήση των γλωσσικών δεξιοτήτων και δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε συζητήσεις. Κατ’επέκταση επηρεάζεται η κοινωνική αλληλεπίδρασή του και η δημιουργία φιλικών σχέσεων.