Μύθοι και Αλήθειες για τον Τραυλισμό

Θα έχετε ακούσει...

... μην ανησυχείς θα σου περάσει με το χρόνο
... και αυτός είχε αλλά το ξεπέρασε
... μη βιάζεσαι τόσο
 ... πάρε βαθιά ανάσα και πες το...

Όσα πιο πολλά γνωρίζετε για τον τραυλισμό,  τόσο καλύτερα μπορείτε να ελέγξετε τις συνέπειες που μπορεί να έχει στη ζωή σας.


Μύθοι για τον τραυλισμό

x   Θα περάσει από μόνος του.

x   Εγώ φταίω που τραυλίζω.

x   Τραυλίζω επειδή είμαι αγχωμένος.

x   Τραυλίζω επειδή δεν προσπαθώ αρκετά να κάνω τις τεχνικές που έχω μάθει.

x   Πρέπει να μην τραυλίζω ή να προσπαθώ να κρύψω τον τραυλισμό μου.

x   Αν δε συζητώ για τον τραυλισμό μου οι άλλοι δεν ακούν ότι τραυλίζω.

 

Αλήθειες για τον τραυλισμό

#   Για κάποιον που τραυλίζει από τη νηπιακή ηλικία, ο τραυλισμός είναι απίθανο να θεραπευτεί τελείως αλλά μπορεί να καταφέρει μία σημαντική επικοινωνιακή αλλαγή.

#   Η προσπάθεια αποφυγής και απόκρυψης του τραυλισμού εδραιώνει και αυξάνει το φόβο του τραυλισμού. 

#   Η ανοιχτή συζήτηση για τον τραυλισμό, όπως και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τη ζωή μας, απομυθοποιεί τη δυσκολία και τη βάζει στις πραγματικές της διαστάσεις. 

#   Ο τραυλισμός μπορεί να επανέλθει μετά τη θεραπεία, αλλά εσύ θα έχεις τα εφόδια και την υποστήριξη για να τον αντιμετωπίσεις. Για την επανεμφάνιση φταίει ο τραυλισμός όχι εσύ.

#   Η θεραπεία δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Η αποτυχία σε προηγούμενες θεραπείες δε σημαίνει αποτυχία και σε μια νέα διαφορετική προσπάθεια. Ο τραυλισμός μπορεί να επηρεάζει πολλές πτυχές της ζωής σου. Γι 'αυτό η θεραπεία, εκτός από αλλαγή στην ομιλία, θα πρέπει να σε βοηθήσει: να αναπτύξεις αυτοπεποίθηση, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, αυτο-έλεγχο και δεξιότητες επίλυσης επικοινωνιακών προβλημάτων. 


(πηγή: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών)